FANDOM


Konflikt Barbarzyńców z Orkami, zwany też Wojną Ras – konflikt zbrojny toczący się głównie między ludźmi a zielonymi bestiami z Myrtany w latach 358-365. Wojna zaczęła się od walnego zwycięstwa armii Rhobara w bitwie o Krwawy Bród i skończyła w 365 roku po całkowitym wyparciu orków z Myrtany przez ludzi.

Preludium do Wojny

Główną przyczyną wybuchu wojny był akt objawienia swej woli przez Boga Ognia. Zgodnie z legendą - Innos miał nakazać Rhobarowi aby ten uderzył z całą potęgą ludzi z gór na Imperium Orków. Aby wyplenił plugawe bestie z tego świata, by na miejscu starego porządku mógł zakwitnąć nowy ład! Orkowie uważali ludzi za słaby i niestanowiący zagrożenia gatunek, będąc uwikłanymi we własne konflikty wewnętrzne, byli ślepi na wzrost potęgi praojców. Pewnie z tego powodu przeoczyli dwa znaczące postępy. A) Ludzie okiełznali magię B) Zostali zjednoczeni przez wodza, który okrzyknął się królem - powiernikiem woli Innosa. Mimo iż orkowie wciąż posiadali siły wystarczająco liczne aby raz na zawsze uciszyć zagrożenie z gór byli zbyt zajęci dzielącymi ich konfliktami i ciągłymi walkami o hegemonie. Czas ich panowania może zostać rychło zakończony jeśli pozostaną bierni wobec poczynań ludzi, lecz niewielu orków rozumiało i widziało zagrożenie. Aby zrozumieć sytuację jaka miała miejsce w Imperium Orków musicie zdawać sobie sprawę z dwóch podstawowych rzecz. Po pierwsze czasy gdy orkowie byli zjednoczeni pod wodzą jednego herszta minęły dekadę temu gdy ostatni z wodzów został zamordowany przez współbraci. Po drugie kraj został podzielony na miasta-państwa rządzone przez pomniejszych wodzów. Jedynie Blúk próbował skończyć z waśniami aby móc skupić swoją uwagę na coraz większym zagrożeniu ze strony ludzi musiał pierw ponownie zjednoczyć rozlazłe Imperium. Poprowadził kilka udanych wypraw wojennych, które skutkowały zjednoczeniem Dannmor oraz Ornerod pod panowaniem Blúka, który rezydował w Gardven. Mimo starań i pośpiesznych działań było już za późno. Konflikt był nieunikniony, a Imperium zbyt słabe aby móc zdzierżyć jakąkolwiek porażkę.

Plan

Zgodnie z rozrysowanym planem, w zamysłach króla miało dojść do natarcia bezpośrednio z gór oraz wylądowaniem u ujścia Tampesty. Pierw wojska królewskie miały zdobyć stolice orkowego imperium, aby wyeliminować najgroźniejszego rywala ze strony orków, a w później fazie przekraczając Wichry Południowe mieli złączyć się z idącą armią ku nizinie Salvatiońskiej gdzie orkowie zostaliby odcięci od farm. Sprowokowani orkowie mieli zewrzeć szyki i doprowadzić do walnej bitwy. W późniejszej fazie konfliktu niedobitki orków miały skryć się po miastach i warowniach z których mozolnie byliby wyrzucani

Szkic...